Leikanger Fjord Hotel - en centro de la naturaleza bonita

N - 6863 Leikanger – Sognefjord, Norway – tel: (+47) 576 56 020 – epost: post(a)leikanger-fjordhotel.no